Technologie

Provoz je vybaven dvěma moderními automatickými linkami řízenými počítači se záznamem dat. Menší linka má vany o použitelných rozměrech 2m x 0,5m x 1,4m. Větší linka má vany o použitelném rozměru 2,7m x 0,5m x 2,0 m. V obou linkách používáme chemické přípravky od ověřených dodavatelů, které jsou zárukou vysoké kvality povrchové úpravy. Na těchto linkách se zpracovávají součásti hlavně pro automobilový, letecký, elektrotechnický, nábytkářský a stavební průmysl, jakož i díly pro všeobecné strojírenství a sportovní odvětví.

 

Povrchová úprava hliníku – anodická oxidace

Anodická oxidace, neboli eloxování, je zajímavou povrchovou úpravou hliníku a jeho slitin. Proces anodické oxidace se používá ke zvýšení tloušťky a hustoty přirozené vrstvy oxidu na povrchu kovu. Na povrchu hliníkových součástí se průchodem stejnosměrného proudu vytvoří slabá vrstva oxidu hlinitého o tloušťce 5 – 40 µm, která má strukturu korundu a je velmi tvrdá a otěruvzdorná. Při eloxování je možno díly zabarvit pomocí organických barviv do široké škály barev a dodat jim tak potřebný dekorativní vzhled.

Cílem povrchových úprav je dosáhnout funkčního povrchu. Na povrchy jsou kladeny nároky, které materiál samotný nemůže splnit. Technologický postup výroby může návratně i nenávratně ovlivnit vlastnosti dílů. Eloxované povrchy zaručují ochranný účinek a nepatrné náklady na údržbu. Eloxování je příznivé životnímu prostředí, protože neprodukuje žádné těžké kovy ani jiné škodlivé a nebezpečné vedlejší produkty.

 

Eloxování – anodická oxidace hliníku a jeho slitin

Anodická oxidace – eloxování je proces, při kterém se elektrolýzou vytváří na povrchu hliníkových dílců vrstva oxidu hlinitého Al2O3. Tato vrstva je průhledná a velmi tvrdá – má strukturu korundu. Je otěruvzdorná a chrání povrch hliníkových dílců proti korozi. Dílce jsou při povrchové úpravě zavěšeny v eloxační lázni jako anoda – odtud anodická oxidace.

Povrch dílců před vlastní eloxáží se předupravuje. Za účelem odstranění mastných nečistot, které na povrchu zůstávají po předchozích mechanických úpravách, se provádí odmaštění v odmašťovacích lázních. Tyto lázně jsou slabě alkalické, aby nebyl při odmašťování příliš narušen povrch Al dílců.

Vzhledem k vlastnosti hliníku vytvářet na povrchu působením vzdušného kyslíku slabou vrstvu nevodivého oxidu, se provádí zpravidla moření. Moření se provádí rovněž za účelem sjednocení povrchu, aby po eloxáži byly dílce stejnorodé. Rovněž se provádí tzv. E6 moření v lázních s vysokým obsahem hliníku za účelem dosažení dekorativního saténového matu.

Po moření se na povrchu většinou vycementují některé legury např. Cu, Si a p. ve formě tmavé vrstvy. Provádí se proto tzv. vyjasňování v roztoku kyseliny dusičné nebo sírové se specielním přípravkem (např. ALFIDEOX). Tím se zároveň odstraní – zneutralizují – zbytky mořících a odmašťovacích lázní.

 

 

Leský elox

Technologii lesklého eloxu jsme vyvinuli společně s firmou Alufinish a nabízíme ji především zákazníkům z oblasti automobilového, nábytkářského a sanitárního sektoru. Touto technologií dosahujeme vynikajícího vzhledu a vysoké odolnosti povrchu.

 
 

Prezentace [PDF]

Pracovní nabídka

Hledáte práci?

neváhejte nás kontaktovat, nebo su prohlédněte naší pracovní nabídku na naši stránce kariéra.

Po odeslání formuláře bude společnost ACL Anodizing s.r.o. (IČ 25425609 (dále jen Správce) zpracovávat v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedenou pracovní pozici.